FAQ

Sirius i praksis
Sirius består af en G-sensor, et GPS-modul og en tilslutning til køretøjets computer. Køretøjets informationer trans­mitteres via GSM til et webbaseret softwareprogram, der udgør Sirius. Systemet giver information om køretøjets position og chaufførens kørsel i realtid, så der kan ses f.eks. tomgang, brændstofforbrug (ved tilslutning til CAN-bus/­motorcomputer) og uhensigtsmæssig kørsel såsom hårde opbremsninger, skarpe sving og kraftig acceleration. En kørselsindikator/lysdiode viser chaufføren hændelserne med det samme, og erfaringsmæssigt er dette alene med til at forbedre kørslen mærkbart. 

Intelligent ledelsesværktøj
Med Sirius får din virksomhed meget mere end blot et flådestyringssystem, men også et intelligent ledelses­værktøj. Sirius giver dig relevante informationer og skiller de unødvendige data fra i et overskueligt og bruger­venligt rapporteringssystem, hvor du får overblik over kørsels­adfærd, brændstoføkonomi, køreruter og tidsforbrug. Viden der er værdifuld, fordi du dermed kan forbedre drifts­økonomien til gavn for virksomheden og miljøet.

Læs flere faq’er her.